Bærekraftig avfallshåndtering hos DNB

Arnt-Erik Hansen
Seniorkonsulent Facility Management

DNB har satt seg store og høye mål for å bidra til økt bærekraft i samfunnet. Compax System™ hjelper oss godt på vei.

DNB har satt seg store og høye mål for å bidra til økt bærekraft i samfunnet. Compax System™ hjelper oss godt på vei.

Arnt-Erik Hansen
Seniorkonsulent Facility Management

DNB, Norges største bank, har alltid strebet etter å ligge i forkant av bærekraft og teknologi. Med over 5 000 ansatte og et stort antall besøkende daglig, var det et pressende behov for en løsning som kunne håndtere store mengder tørkepapiravfall på en effektiv og bærekraftig måte. I samarbeid med Sodexo har de implementert Compax System, en løsning som knytter miljøansvar sammen med driftsfordeler.

Utfordringen

Byggene til DNB i Bjørvika er travle.

Håndtering av et stort avfallsvolum

I det travle hovedkontoret til DNB i Bjørvika, Oslo, hvor tusenvis av ansatte og besøkende passerer daglig, er Sodexo ansvarlig for å opprettholde et høyt hygienenivå. Med flere hundre toalettrom fordelt på tre sammensatte bygg, blir det produsert betydelige mengder tørkepapiravfall hver eneste dag. Til sammen gjør dette at det kreves hyppig tømming og inspeksjon av avfallsbeholderne på toalettrommene.

Høyt forbruk av plastposer

Tradisjonelt hadde løsningen vært å bytte ut avfallsposer ofte for å håndtere det akkumulerte avfallet og opprettholde hygienen, men denne tilnærmingen førte til et høyt forbruk av plastposer. Dette plastforbruket gikk imot både DNBs og Sodexos bærekraftmål og representerte en kostnad og et miljøproblem som begge selskapene var ivrige etter å løse.

I tillegg til miljøaspektet, betydde den manuelle prosessen med å bytte poser at renholdspersonalet brukte mye av sin arbeidstid på avfallshåndtering fremfor å fokusere på andre viktige renholdsoppgaver.

Effektivisering av renholdsarbeidet

For DNB og Sodexo stod det klart at en smartere og mer effektiv løsning var nødvendig for å redusere både tid og ressurser brukt på avfallshåndtering, og for å forbedre den generelle renholdsstandarden. Med Compax System så de en mulighet til å endre denne prosessen og bringe den i tråd med deres felles visjon for en renere, grønnere og mer effektiv drift.

Løsningen

Innovativ komprimering

For å møte utfordringene med avfallshåndtering i DNBs høytrafikkerte områder, implementerte Sodexo Compax System, utstyrt med en patentert komprimeringsteknologi. Dette systemet endrer hvordan tørkepapiravfall håndteres ved å redusere volumet som må tas av gårde og dermed antallet nødvendige posebytter.

Optimalisering gjennom sensorteknologi

Videre gir bruk av sensordata DNB og Sodexo verdifull innsikt i avfallsmengdene i sanntid, noe som muliggjør en proaktiv tilnærming til avfallshåndtering. Med denne teknologien kan de enkelt se når og hvor tømming faktisk er nødvendig, noe som forbedrer intern logistikk og reduserer tiden som brukes på avfallshåndtering.

Resultater

Arnt-Erik Hansen i DNB
"DNB har satt seg store og høye mål for å bidra til økt bærekraft i samfunnet. Compax System™ hjelper oss godt på vei."

Arnt-Erik Hansen, Senior Consultant Facility Managment hos DNB

Stor reduksjon av posebytter

The implementation of the Compax System at DNB gave immediate results in waste management at their head office. With 13 units in use spread over seven rooms, DNB together with Sodexo achieved a reduction of as much as 88% in the number of bag changes. In some of the toilet rooms, they went from changing the bag once a day to once a month. This convincing result led to an expansion of the system to a total of 63 units.

Redusert behov for avfallsbeholdere

I tillegg reduserte DNB og Sodexo antallet nødvendige avfallsbeholdere med 33%. Denne reduksjonen i fysisk utstyr forenklet ikke bare renholdsprosessene men styrket også deres miljøtiltak ved å minske det totale plastforbruket betydelig. Mindre behov for beholdere betyr færre plastposer i omløp, noe som direkte reduserer avfall og operasjonelle kostnader.

Konklusjon

En Vinn-vinn for bærekraft og effektivitet

Avgjørelsen om å bruke Compax System har bevist å være en vinnende strategi for DNB og Sodexo, som demonstrerer at innovative løsninger kan ha en dyp og varig effekt på bærekraft og effektivitet i bedriftsoperasjoner. De observerte forbedringene i avfallshåndtering hos DNB fremhever hvordan teknologiske fremskritt kan omsettes til reelle forretningsfordeler og miljømessige gevinst.

Er du klar for en grønnere fremtid?

Compax Solutions står klar til å bidra til lignende suksesshistorier for andre bedrifter som søker å forbedre sine avfallshåndteringsrutiner og fremme bærekraft. For å lære mer om Compax Solutions og diskutere mulighetene for din virksomhet, book et møte med oss i dag. La oss arbeide sammen mot en renere og grønnere fremtid.

Har du 10 minutter?

Book en videosamtale, så finner vi ut hvordan Compax System kan hjelpe din bedrift med å redusere plast og forbedre driften.