Kundehistorier
Viken Fylkeskommune

Bærekraftig fremtid med Viken

Rujira Coles
Seksjossjef

Compax System™ har hjulpet oss med å spare utrolig mange plastposer og gjør rengjøringen av toalettrommene mye enklere.

Compax System™ har hjulpet oss med å spare utrolig mange plastposer og gjør rengjøringen av toalettrommene mye enklere.

Rujira Coles
Seksjossjef

Viken fylkeskommune er Norges største fylke med over 1,2 millioner innbyggere og forvalter en rekke oppgaver på tvers av sine kommuner. Deres fylkeshus i Oslo sentrum er en kompleks og multifunksjonell bygning med mange avdelinger. Denne mangfoldigheten gjør renhold til en utfordrende oppgave.

Bærekraft i fokus

Rujira Coles, seksjonsleder for renholdsseksjon i Viken fylkeskommune, har et tydelig og ambisiøst mål om å forankre bærekraft som en sentral del av sine operasjoner. Hun er dedikert til å forbedre arbeidsforholdene for sine renholdere, samtidig som hun hever kvaliteten på renholdet. Hennes visjon går hånd i hånd med å skape en innbydende arbeidsplass for alle ansatte som bruker lokalene og sikre gode arbeidsvilkår for renholderne, slik at de kan yte sitt aller beste.

UTFORDRINGEN

Overfylte avfallsbeholdere

I tillegg til å fungere som kontorlokaler, blir denne avdelingen også brukt til ulike arrangementer og møter, noe som fører til hyppig bruk av toalettene. Denne allsidige bruken gjør det utfordrende å opprettholde toaletthygiene og en oversikt over bruken. Et bemerkelsesverdig problem Rujira observerte, var at toalettene stort sett var rene, men at avfallsbeholderne ofte var overfylt med papir. Dette førte til at renholderne måtte hyppige turer til toalettrommene, som en del av deres renholdsrutine. Hun identifiserte raskt papirforbruket som en stor flaskehals for et mer effektivt og optimalisert renhold.

"Toalettrommene var ofte rene, men renholderne måtte hele tiden inn på toalettene for å bytte avfallspose."
– Rujira Coles

Unngå unødvendige turer til toalettrommene

Viken hadde derfor et sterkt ønske om å finne en løsning som kunne redusere avfallsvolumet og dermed avskaffe behovet for gjentatte turer til toalettrommene utelukkende for å bytte avfallsposer. For Rujira og hennes renholdsteam ble det tydelig at dersom de fant en løsning på denne repetitive oppgaven, ville dette legge til rette for en mer effektiv arbeidsflyt og resultere i en renere arbeidsplass.

Vil redusere bruken av plastavfall

Viken Renhold har alltid hatt et klart fokus på sitt samfunnsansvar og arbeider konsekvent for å skape en sømløs og verdifull drift, både for de ansatte og miljøet. Rujira tok selv initiativ til å introdusere ideen om kildesorteringsposer for hennes kollegaer - en enkel og bærekraftig løsning for å redusere plastavfall. Selv om dette var et steg i riktig retning, innså hun at det ville være langt mer effektivt for renholderne dersom de kunne minimere tiden brukt på posebytting og heller bruke tiden på andre viktige oppgaver.

LØSNINGEN

Samarbeidet mellom Viken og Compax Solutions går tilbake til 2021, da de tok kontakt med Compax Solutions og testet et system bestående av 6 enheter. Implementeringen av dette systemet viste seg å være en stor suksess da det bidro til å betydelig forbedre renholdsprosessen til Viken. Inspirert av disse positive resultatene valgte Viken å gå til anskaffelse av ytterligere 16 nye enheter på fylkeshuset i Drammen.

50 flere enheter

Resultatene og fordelene av Compax System™  ble så overbevisende at Viken, høsten 2023, besluttet å ta et stort steg og implementere et system på 50 enheter til sitt avdelingskontor i Oslo. Målet med denne utvidelsen er å transformere renholdsdriften fra å være rutinepreget til å bli en mer dynamisk prosess.

Compax skiller seg ut med sin banebrytende vakuumteknologi, som ved hjelp av sensorteknologi muliggjør automatisk komprimering av tørkepapiravfall i avfallsbeholderne når de nærmer seg full kapasitet. Digitalisering med sensorer ble sett på som en mulighet for renholdsseksjonen i Viken, som bidrar til å effektivisere dagens avfallshåndtering.

Dette unike systemet er en opplagt løsning for å møte Vikens utfordringer. Mens tradisjonelle avfallsbeholdere lett flyter over med papir når de er fulle, sørger Compax for at papiret komprimeres, noe som frigjør mer plass og gir lengre tidsintervaller før tømming. Compax sine avfallsbeholdere øker kapasiteten med opptil 15 ganger, sammenlignet med tradisjonelle avfallsbeholdere. Denne teknologien har endret prosessen rundt avfallshåndtering fra å være rutinebasert til å bli mer behovsdrevet, noe som har ført til en positiv endring i renholdsprosessen på Viken.

RESULTAT

En betydelig reduksjon av plastposer

Vikens engasjement for bærekraft og innovasjon blir videre understreket gjennom den betydelige reduksjonen i plastposeforbruk som en direkte konsekvens av integrasjonen av Compax System™ . Før integrasjonen var det daglige plastposebytter, men nå tømmes avfallsbeholderne kun en gang pr mnd. Dette representerer et konkret steg mot å realisere Vikens bærekraftsmål og fremme en mer bærekraftig og innovativ tilnærming til renhold og avfallshåndtering.

Den vellykkede implementeringen av Compax viser Vikens sterke engasjement for en bærekraftig fremtid og viljen til å omfavne innovativ teknologi for å nå sine mål.

Har du 10 minutter?

Book en videosamtale, så finner vi ut hvordan Compax System kan hjelpe din bedrift med å redusere plast og forbedre driften.